Ανθρωπάκια μεταλλικά

SKU: 79

ΚΩΔ: ΛΚ10323Ο

+Επιυθμητά

ΑΓΟΡΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 18.42 Χ 12.70 Χ 27.94CM