Ανθρωπάκια μεταλλικά

SKU: 81

ΚΩΔ: ΛΚ10319Ο

+Επιυθμητά

ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 27.94 Χ 13.97 Χ 33.02CM