Ανθρωπάκια μεταλλικά

SKU: 83

ΚΩΔ: ΛΚ10326Ο

+Επιυθμητά

ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17.78 Χ 10.80 Χ 30.48CM