Βάζο Μεταλλικό

SKU: 415

ΚΩΔ: ΦΣ08304Ο – ΦΣ08305Ο

+Επιυθμητά

ΒΑΖΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔ: ΦΣ08304Ο – 26 Χ 27CM

KΩΔ: ΦΣ08305Ο – 21 Χ 24CM