Γάστρα Μεταλλική

SKU: 452

ΚΩΔ: ΚΒ10117Ο – ΚΒ10118Ο

+Επιυθμητά

ΓΑΣΤΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔ: ΚΒ10117Ο – 44 Χ 32 Χ 18CM

ΚΩΔ: ΚΒ10118Ο – 37 Χ 27 Χ 16CM