Δάδες

SKU: 339

ΔΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΒΑΜΒΟΟ

+Επιυθμητά
Category:

ΔΑΔΑ ΒΑΜΒΟΟ ΦΥΣΙΚΗ

ΚΩΔ: ΝΑ06887Ο –   60CM

KΩΔ: ΝΑ06888Ο –   90CM

KΩΔ: ΝΑ06889Ο – 120CM

KΩΔ: ΝΑ06890Ο – 150CM