Δίσκος Μεταλλικός

SKU: 634

ΚΩΔ: ΚΒ07269Ο – ΚΒ07270Ο

+Επιυθμητά

ΔΙΣΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

ΚΩΔ: ΚΒ07269Ο – 34CM

KΩΔ: ΚΒ07270Ο – 30CM