Δίσκος Υδρουάκινθος

SKU: 1274

ΚΩΔ: ΚΒ10963Ο – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

 

 

ΔΙΣΚΟΣ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ  ΠΑΡ/ΜΟΣ ΓΚΡΙ

ΚΩΔ: ΚΒ10963Ο  –  Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 46 Χ 36 ΧΗ 10/12CM – 41 X 30 XH 9/11CM – 36 X 26 XH 8/10CM