Δίσκος PU

SKU: 1165

ΚΩΔ: KB10814O  – 38.5 Χ 26.5 ΧΗ 6CM

+Επιυθμητά

ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΡ/ΜΟΣ PU

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 38.5 Χ 26,5 ΧΗ 6CM