Θήκη για πιάτα Μεταλλική – Πλαστική

SKU: 453

ΚΩΔ: ΚΒ10116Ο 

+Επιυθμητά

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔ: ΚΒ10116Ο