Θήκη για Χαρτοπετσέτες

SKU: 514

ΚΩΔ: ΞΛ10433Α – ΞΛ10433Ο

+Επιυθμητά

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΚΩΔ: ΞΛ10433Α – ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΞΛ10433Ο – ΦΥΣΙΚΟ