Καλάθια Απλύτων

SKU: 250

ΚΩΔ: ΑΠ009818Α-ΑΠ09819Α-ΑΠ09820Α

+Επιυθμητά

ΤΣΑΝΤΑ ΨΑΘΙΝΗ ΓΙΑ ΑΠΛΥΤΑ ΡΟΥΧΑ

ΚΩΔ: ΑΠ09818Α – 40 Χ 54ΗCM

KΩΔ: ΑΠ09819Α – 38 Χ 47ΗCM

ΚΩΔ: ΑΠ09820Α – 32 Χ 43ΗCM