Καλάθι απλύτων καλαμποκόφυλλο

SKU: 253

ΚΩΔ: ΑΠ08533Ο Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΩΔ: ΑΠ08533Ο Σ/2

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΟΦΥΛΛΟ ΜΕ ΡΟΔΕΣ