Καλάθι Απλύτων Μπαούλο

SKU: 1336

ΚΩΔ: ΑΠ108350 – Σ/2 – ΣΧ.2

+Επιυθμητά

 

 

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΜΠΑΟΥΛΟ ΚΑΦΕ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΑΠ108350 – Σ/2 -ΣΧ.2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 67 Χ 38 ΧΗ 39CM –  60 X 31 XH 34CM