Καλάθι Απλύτων Μπαούλο

SKU: 1338

ΚΩΔ: ΑΠ10837Ο – Σ/2

+Επιυθμητά

 

 

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΜΠΑΟΥΛΟ ΠΑΡ/ΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ: ΑΠ10837Ο – Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  67 Χ 38 ΧΗ 39CM – 60 X 31 XH 34CM