Καλάθι Απλύτων Οβάλ

SKU: 562

ΚΩΔ: ΑΠ09601Α – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΒΕΡΓΙΝΟ ΟΒΑΛ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΑΠ09601Α – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 56 Χ 39 ΧΗ 65 – 48 Χ 34 ΧΗ 57CM – 42 X 28 XH 52CM