Καλάθι Απλύτων Οβάλ

SKU: 563

ΚΩΔ: ΑΠ09602Α – Σ/3 

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΒΕΡΓΙΝΟ ΚΑΦΕ ΟΒΑΛ

ΚΩΔ: ΑΠ09602Α – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 56 Χ 39 ΧΗ 65CM -48 X 34 XH 57CM -42 X 28 XH 52CM