Καλάθι Απλύτων Οβάλ

SKU: 555

ΚΩΔ: ΑΠ10408Α – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΒΕΡΓΙΝΟ ΟΒΑΛ ΜΕΛΙ

ΚΩΔ: ΑΠ10408Α – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 56 Χ 39 ΧΗ 64CM- 49 X 33 XH 58CM – 43 X 27 XH 51CM