Καλάθι Απλύτων Οβάλ

SKU: 559

ΚΩΔ: ΑΠ10407Α – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΒΕΡΓΙΝΟ ΓΚΡΙ ΟΒΑΛ

ΚΩΔ: ΑΠ10407Α – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 56 Χ 39 Χ Η64CM – 49 X 33 X H58CM – 43 X 27 XH51CM