Καλάθι Απλύτων Οβάλ

SKU: 560

ΚΩΔ: ΑΠ10057Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΒΕΡΓΙΝΟ ΟΒΑΛ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΑΠ10057Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 51 Χ 36 ΧΗ55CM -42 X 30 XH 46CM – 35 X 25 XH 36CM