Καλάθι Απλύτων Παρ/μο

SKU: 580

ΚΩΔ: ΑΠ10737Α – Σ/2  – ΣΧ.3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΒΕΡΓΙΝΟ ΚΑΦΕ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΑΠ10737Α – Σ/2  – ΣΧ.3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 45 Χ 33 Χ Η59CM – 38 X 27 X H52CM