Καλάθι Απλύτων Παρ/μο

SKU: 565

ΚΩΔ: ΑΠ10262Α – Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΒΕΡΓΙΝΟ ΠΑΡ/ΜΟ ΜΕΛΙ

ΚΩΔ: ΑΠ10262Α – Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 45 Χ 33 Χ Η 59CM – 38 X 27 X H 52CM