10899 – Καλάθι Απλύτων Γκρι Παρ/μο Σ/3

SKU: 10899

ΚΩΔ: ΑΠ10899Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

 

 

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΓΚΡΙ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΑΠ10899Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Α: 43 Χ 34 ΧΗ 57/63CM

Β: 38 X 29 XH 54/60CM

Γ: 33 X 24 XH 51/57CM

ΚΩΔ: ΑΠ10899Δ – ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ  – 29 Χ 20 ΧΗ 28CM