Καλάθι Απλύτων Παρ/μο

SKU: 570

ΚΩΔ: ΑΠ08799Ο – Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΒΕΡΓΙΝΟ ΛΕΥΚΟ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΑΠ08799Ο – Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 45 Χ 33 ΧΗ 59CM – 38 X 27 XH 52CM