Καλάθι Απλύτων Στρογγυλό

SKU: 551

ΚΩΔ: ΑΠ10402Α – Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΒΕΡΓΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΑΠ10402Α – Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 44 Χ Η 58CM – 37 X H 51CM