Καλάθι Απλύτων Στρογγυλό

SKU: 552

ΚΩΔ: ΑΠ10404Α – ΤΜΧ

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΒΕΡΓΙΝΟ ΚΑΦΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΑΠ10404Α – ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40 ΧΗ 56CM