Καλάθι απλύτων – Τσάντα

SKU: 230

ΚΩΔ: ΑΠ09818Β – ΑΠ09819Β – ΑΠ09820Β

+Επιυθμητά

ΤΣΑΝΤΑ ΑΠΛΥΤΩΝ

ΚΩΔ: ΑΠ09818Β – ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIA 40CM X 54HCM

ΚΩΔ: ΑΠ09819Β – ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIA 38CM X 47HCM

ΚΩΔ: ΑΠ09820Β – ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIA 32CM X 43HCM