Καλάθι απλύτων – Τσάντα

SKU: 231

ΚΩΔ: ΑΠ09818Γ – ΑΠ09819Γ – ΑΠ09820Γ

+Επιυθμητά

ΤΣΑΝΤΑ ΑΠΛΥΤΩΝ

ΚΩΔ: ΑΠ09818Γ – ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIA 40CM X 54HCM

ΚΩΔ: ΑΠ09819Γ – ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIA 38CM X 47HCM

KΩΔ: ΑΠ09820Γ – ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIA 32CM X 43HCM