Καλάθι απλύτων – Τσάντα

SKU: 229

ΚΩΔ: ΑΠ09818Α – ΑΠ09819Α -ΑΠ09820Α

+Επιυθμητά

ΤΣΑΝΤΑ ΑΠΛΥΤΩΝ

ΚΩΔ: ΑΠ09818Α – ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIA 40CM X 54HCM

ΚΩΔ: ΑΠ09819Α – ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIA 38CM X 47HCM

KΩΔ: ΑΠ09820Α – ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIA 32CM X 43HCM