Καλάθι απλύτων ψάθινο

SKU: 235

ΚΩΔ: ΑΠ09928Ο – Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΨΑΘΙΝΟ  Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40 Χ 31 Χ 47ΗCM – 35 X 28 X 43CM