Καλάθι απλύτων ψάθινο

SKU: 236

ΚΩΔ: ΑΠ09930Ο – Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΨΑΘΙΝΟ Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40 Χ 31 Χ 47ΗCM – 35 X 28 X 43HCM