Καλάθι απλύτων

SKU: 542

ΚΩΔ: ΑΠ10249Α – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΓΚΡΙ – ΜΠΑΟΥΛΟ

ΚΩΔ: ΑΠ10249Α – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 65 Χ 45 Χ Η45CM – 58 X 38 X H36CM – 52 X 32 X H30CM