Καλάθι απλύτων

SKU: 544

ΚΩΔ: ΑΠ10250Α – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΚΑΦΕ – ΜΠΑΟΥΛΟ

ΚΩΔ: ΑΠ10250Α – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 65 Χ 45 ΧΗ 45CM -58 X 38 XH 36CM – 52 X 32 XH 30CM