Καλάθι απλύτων

SKU: 1249

ΚΩΔ: ΑΠ10675Ο – Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΟΦΥΛΛΟ Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

47 Χ 36 ΧΗ 60CM – 37 X 26 XH 50CM