Καλάθι απλύτων

SKU: 1335

ΚΩΔ: ΑΠ11041 – ΤΜΧ –  3 ΧΡΩΜΑΤΑ

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ

ΚΩΔ: ΑΠ11041Α – ΤΜΧ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΚΩΔ: ΑΠ11041Β – ΤΜΧ ΜΠΕΖ

ΚΩΔ: ΑΠ11041Ο – ΤΜΧ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ