Καλάθι για λουλούδια

SKU: 434

ΚΩΔ: ΛΚ10199Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

ΚΩΔ: ΛΚ10199Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 37 Χ 27 Χ 13CM – 31 X 23 X 10CM – 25 X 18 X 10CM