Καλάθι για λουλούδια

SKU: 435

ΚΩΔ: ΛΚ09609Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΦΥΣΙΚΟ

ΚΩΔ: ΛΚ09609Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 Χ 13 -29 Χ 12 – 22 Χ 11CM