Καλάθι για λουλούδια

SKU: 436

ΚΩΔ: ΛΚ09821Ο – Σ/3 

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΚΩΔ: ΛΚ09821Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 25 Χ 12 – 21 Χ 11 – 16 Χ 9CM