Καλάθι για λουλούδια

SKU: 437

ΚΩΔ: ΛΚ09822Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΟΒΑΛ ΦΥΣΙΚΟ

ΚΩΔ: ΛΚ09822Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 Χ 24 Χ 10 – 25 Χ 20 Χ 10 – 21 Χ 16 Χ 9CM