Καλάθι για λουλούδια

SKU: 438

ΚΩΔ: ΛΚ03360Γ – 21CM

+Επιυθμητά

KAΛΑΘΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ DIA 21CM

ΚΩΔ: ΛΚ03660Γ