Καλάθι για λουλούδια

SKU: 439

ΚΩΔ: ΛΚ03660Β – 26CM

+Επιυθμητά

KAΛΑΘΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ DIA 26CM

ΚΩΔ: ΛΚ03660Β