Καλάθι για λουλούδια

SKU: 442

ΚΩΔ: ΛΚ10288Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ: ΛΚ10288Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: DIA 34 Χ 15 – 28 X 13 – 21 XH 11CM