Καλάθι για λουλούδια

SKU: 425

ΚΩΔ: ΛΚ10072Ο Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

ΚΩΔ: ΛΚ10072Ο – Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 34 Χ 18CM – 25 X 15CM