Καλάθι για λουλούδια

SKU: 447

ΚΩΔ: ΚΒ10387Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΟΒΑΛ

ΚΩΔ: ΚΒ10387Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 46 Χ 38 Χ 15/37 – 40 Χ 33 Χ 13/33 – 35 Χ 29 Χ 11/29CM