Καλάθι για λουλούδια

SKU: 448

ΚΩΔ: ΚΒ10382Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΨΑΘΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10382Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: DIA 35 X 10/32 – 30 X 9/28 – 25 X 8/24CM