Καλάθι για λουλούδια

SKU: 426

ΚΩΔ: ΛΚ10076Ο- Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 

ΚΩΔ: ΛΚ10076Ο – Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 28 Χ 15CM – 20 X 11CM