Καλάθι για Λουλούδια

SKU: 427

ΚΩΔ: ΛΚ10075Ο – Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

ΚΩΔ: ΛΚ10075Ο – Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 29 Χ 14CM – 19 X 10CM