Καλάθι για λουλούδια

SKU: 430

ΚΩΔ: ΛΚ09009Ο – Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ

ΚΩΔ: ΛΚ09009Ο – Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 Χ 28 Χ 16CM – 29 X 23 X 11CM