Καλάθι για λουλούδια

SKU: 431

ΚΩΔ: ΛΚ09005Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ

ΚΩΔ: ΛΚ09005Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 39 Χ 35 Χ 16CM – 31 X 27 X 13CM – 26 X 22 X 11CM