Καλάθι για λουλούδια

SKU: 432

ΚΩΔ: ΛΚ10195Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

ΚΩΔ: ΛΚ10195Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 32 Χ 13CM- 28 X 11CM – 22 X 9CM